Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego

19 marca 2019 roku, delegacja szkoły wzięła udział w uroczystości Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, którą Pan Prezydent Ludomir Handzel wznowił po osiemdziesięciu latach niebytności. Współczesne kontynuowanie tej pięknej tradycji ma na celu nawiązanie do zwyczaju uroczystego świętowania imienin protoplasty naszej niepodległości w dwudziestoleciu międzywojennym. Nasi uczniowie złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego oraz rozkoszowali się śpiewaniem pieśni legionowych ze zgromadzonymi uczestnikami.

IV LO Sportowe reprezentowali uczniowie z klasy 1c oraz 2a.

Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego
Przewiń na górę