Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel podpisał 20 marca porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel podpisał 20 marca porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego, dotyczące zasad współpracy przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”, czyli tak zwanego „mostu południowego”.

– Porozumienie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Nowego Sącza i całej Sądecczyzny. Umożliwi ono władzom wojewódzkim aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach programu „Mosty dla regionów”, o które nasze miasto nie może się ubiegać samodzielnie. Nowa droga wraz z mostem poprawią nie tylko komfort życia mieszkańców naszego regionu ale i otworzą nowe tereny dla inwestorów – mówi prezydent Ludomir Handzel.

Porozumienie jest konieczne do złożenia przez Zarząd Województwa Małopolskiego wniosku o przyznanie dotacji. Sceduje ono kompetencje prezydenta miasta do zarządzania nową drogą na władze wojewódzkie.

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel podpisał 20 marca porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego
Przewiń na górę