Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Month: marzec 2019

Dodatkowa informacja dot. ewentualnego strajku nauczycieli:

Dodatkowa informacja dot. ewentualnego strajku nauczycieli:1. Powołany przez PLH zespół będzie przygotowany, aby w razie potrzeby zapewnić opiekę dzieciom we wszystkich strajkujących szkołach podstawowych.2. We współpracy z dyrektorami dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić przeprowadzenie egzaminów.3. Gdyby doszło do nieprzewidzianych sytuacji na dużą skalę (brak możliwości wstępu do szkół w związku z akcją strajkową – czego […]

Mam nadzieję, że do strajku nauczycieli nie dojdzie…

Mam nadzieję, że do strajku nauczycieli nie dojdzie i obie strony znajdą rozwiązanie, ale pragnę poinformować o sytuacji „na dziś”. Po zebraniu informacji wiemy już, że:– żadne z miejskich przedszkoli nie przystąpi do strajku – referendum nie obyło się, lub odbyło się i wynik był negatywny,– na 15 szkół podstawowych – 14 wzięło udział w […]

Sala reprezentacyjna Ratusza zapełniła się ptakami.

Sala reprezentacyjna Ratusza zapełniła się ptakami. Pałac Młodzieży już po raz 13 zorganizował Międzynarodowy Przegląd Plastyczny dla dzieci, na który nadesłano 1300 prac z Polski, ale także ze Słowacji, Ukrainy czy Chin.

Scena życia. Wieczór poezji Krzysztofa Cezarego Buszmana w sądeckim ratuszu

Scena życia. Wieczór poezji Krzysztofa Cezarego Buszmana w sądeckim ratuszu Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zaprasza na wieczór poezji Krzysztofa Cezarego Buszmana pt. „Scena życia”, z udziałem Autora. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 4 kwietnia o godz. 18.00 w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ra

Dziękuję! Razem z Panem Starostą i wlodarzami gmin, miast regionu rozmawiamy o ważnych sprawach

Wspólnie dla dobra Sądecczyzny. I Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Ziemi Sądeckiej 22 marca w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza, na zaproszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, odbył się I Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Ziemi Sądeckiej. Podczas spotkania omówiono m.in. bezpieczeństwo Miast i Gmin Powiatu Nowosądeckiego, Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny oraz zakup energii […]

SPOTKANIE Z KOMENDANTEM

Spotkałem się z Komendantem Miejskim Policji w Nowym Sączu inspektorem Jarosławem Tokarczykiem, aby porozmawiać ta temat bezpieczeństwa na terenie miasta. Zwróciłem się z prośbą o objęcie szczególną uwagą policji rejonów szkół i przejść dla pieszych, zwłaszcza tymczasowego przejścia dla pieszych na ulicy Nawojowskiej, które powstało w związku z remontem kładki. Komendant Tokarczyk obiecał, że funkcjonariusze […]

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel podpisał 20 marca porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel podpisał 20 marca porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego, dotyczące zasad współpracy przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”, czyli tak zwanego „mostu południowego”. – Porozumienie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Nowego Sącza i całej Sądecczyzny. […]

Przewiń na górę