Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Żłobek Miejski nr. 2 w Nowym Sączu

Informuję, iż został ogłoszony przetarg nieograniczony na: „Przebudowę obiektu w celu utworzenia Żłobka miejskiego nr 2 w Nowym Sączu”. Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępne są pod następującymi adresami: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1575578,bzp271142019-p…, https://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzad_mias…/4022.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na 03.04.2019r. na godz. 13:30.

Żłobek Miejski nr. 2 w Nowym Sączu
Przewiń na górę