Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Zestaw diagnostyczny dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wzbogaciła się o zestaw diagnostyczny do badania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ADOS-2.
Narzędzie to uznawane jest za jedną z najdokładniejszych metod diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz kluczowy element “złotego standardu” diagnozy ASD na całym świecie.
Podjąłem decyzję o przekazaniu środków na ten zakup, dzięki czemu placówka będzie mogła przeprowadzać badania przy pomocy najnowocześniejszej i uznawanej za najskuteczniejszą metody diagnozowania autyzmu na świecie.
Zestaw diagnostyczny dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Przewiń na górę