Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

W dniu dzisiejszym, działając jako Prezydent Miasta Nowego Sącza, wystąpiłem z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii o przyznanie środków w kwocie 2,5 mln zł na dotacje umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców z terenu miasta Nowego Sącza.

Dotacje w kwocie do 5 tysięcy zł wypłacane będą w ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w określonych w rozporządzeniu rady ministrów kodach PKD. Są to m.in.: sprzedaż detaliczna, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, działalność fotograficzna, nauka języków obcych, pozaszkolne formy edukacji, działalność fizjoterapeutyczna, działalność obiektów sportowych i związana ze sportem, a także działalność obiektów kulturalnych.
W ramach tej pomocy będą mogli również skorzystać przedstawiciele branży hotelarskiej oraz agenci i organizatorzy turystyki.
Przy ubieganiu się o dotację uwzględniane będą wyłącznie kody PKD wpisane jako rodzaj przeważającej działalności.
Dodatkowym warunkiem uzyskania wsparcia jest konieczność wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. oraz wykazanie spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
Wnioski można składać do dnia 31.03.2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie www.praca.gov.pl.
Kompletną listę uprawnionych kodów działalności (PKD) oraz szczegóły dotyczące otrzymania wsparcia można uzyskać w Sądeckim Urzędzie Pracy.

W dniu dzisiejszym, działając jako Prezydent Miasta Nowego Sącza, wystąpiłem z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii o przyznanie środków w kwocie 2,5 mln zł na dotacje umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców z terenu miasta Nowego Sącza.
Przewiń na górę