Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Szanowni Państwo, otrzymuję coraz więcej pytań dotyczących prac przy nowosądeckich mostach …

Szanowni Państwo, otrzymuję coraz więcej pytań dotyczących prac przy nowosądeckich mostach m.in. na moście 700-lecia – dlatego informuję, iż wieloletnie zaniedbania tj. brak inwestycji, realizacji prac utrzymaniowych i remontowych w obrębie mostów będących w zarządzie Miasta Nowego Sącza przyczyniły się do znacznego pogorszenia ich stanu technicznego i estetycznego.
W połowie roku podjąłem decyzję by grupa gospodarcza Miasta odnawiała sukcesywnie bariero-poręcze, a teraz przyszła pora na wymianę nawierzchni chodników oraz uszczelnienie dylatacji jeszcze przed zimą.
Ubytki nawierzchni na chodnikach oraz nieciągłość powłok żywicznych skutkuje penetracją wód opadowych i nieodwracalne niszczenie całej konstrukcji. W celu poprawy stanu przepraw mostowych w obrębie trzech obiektów zostaną przeprowadzone najpilniejsze prace jeszcze w tym roku tj:
– Most „700-lecia” na rzece Kamienica
– Most na ul. Tarnowskiej im. Sybiraków na rzece Kamienica
– Most w ciągu ul. Pieczkowskiego na potoku Łubinka Zostaną na nich wykonane roboty remontowe w obrębie nawierzchni jezdni, chodników, barier i poręczy oraz poprawa szczelności połączenia drogi i obiektu poprzez remont dylatacji.
W kolejnych latach Miasto będzie kontynuowało zadania zmierzające do poprawy stanu obiektów inżynierskich. Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do zastępczej organizacji ruchu. Miłego tygodnia !

Szanowni Państwo, otrzymuję coraz więcej pytań dotyczących prac przy nowosądeckich mostach …
Przewiń na górę