Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Skandal kampanijny w Nowym Sączu

Drogie Przyjaciółki i Przyjaciele,
W obliczu niedawnych skandalicznych wydarzeń na scenie politycznej, gdzie podczas debaty kandydat na prezydenta, Ryszard Nowak, wykonał niepokojący gest w stronę Małgorzaty Belskiej, co zostało odebrane jako groźba, czuję moralny obowiązek, aby stanąć w obronie nie tylko Małgorzaty, ale wszystkich kobiet i osób doświadczających zastraszania.
Takie zachowania są nie tylko niedopuszczalne, ale i niebezpieczne, pokazując brak szacunku dla godności ludzkiej i podstawowych zasad demokracji. Nie możemy pozwolić, aby zastraszanie stało się narzędziem w politycznej dyskusji.
Kobiety w naszym społeczeństwie pełnią różnorodne, ważne role – są liderkami, innowatorkami, opiekunkami, a przede wszystkim równymi uczestnikami życia publicznego. Nie ma miejsca na zastraszanie, w żadnej formie, wobec kogokolwiek.
Dlatego apeluję do wszystkich o solidarność i wsparcie dla Małgorzaty Belskiej oraz każdej osoby, która czuje się zagrożona. Pokażmy, że jesteśmy społeczeństwem, które stoi na straży wartości takich jak szacunek, równość i bezpieczeństwo dla wszystkich.
Skandal kampanijny w Nowym Sączu
Przewiń na górę