Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Remont ulicy Matejki

Rusza remont ul. Matejki – umowa podpisana.
W ramach prowadzonych prac:
✅ zostanie wyremontowana nawierzchnia asfaltowa i chodnik,
✅ powstanie nowoczesne oświetlenie LED i bezpieczne przejścia dla pieszych,
✅ zostanie zamontowane aktywne oznakowanie, a także przeprogramowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Lwowska, Matejki.
Drogowa ofensywa inwestycyjna nie zwalnia.
Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 293197K (ul. Matejki) w km od 00+000,00 do km 00+750,50 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”.
DOFINANSOWANIE: 1 512 534,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 047 767,69 zł
DATA PODPISANIA UMOWY: luty 2024 r.
Remont ulicy Matejki
Przewiń na górę