Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Koniec przebudowy skrzyżowania ulic: Grunwaldzka, Zielona, Piramowicza

Zakończyła się przebudowa skrzyżowania ulic: Grunwaldzka, Zielona, Piramowicza.
Wykonano oznakowanie poziome (w tym specjalne oznakowanie przejść dla pieszych) i włączono na stałe sygnalizację świetlną.
Zakres prac obejmował również:
✅nawierzchnię jezdni wraz z podbudową,
✅chodniki wraz z krawężnikami,
✅nowe słupy oświetlenia ulicznego – energooszczędne LED,
✅doświetlenie przejść dla pieszych.
Koniec przebudowy skrzyżowania ulic: Grunwaldzka, Zielona, Piramowicza
Przewiń na górę