Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Regulacja płac pracowników administracji w oświacie

Ważne decyzje dla pracowników administracji w nowosądeckich instytucjach oświaty
Wspólnie z Panią Anną Lorek, prezesem Oddziału Miejskiego ZNP rozmawialiśmy o regulacjach płac dla tej niezwykle ważnej grupy zawodowej. Dzięki dobrej woli i chęci współpracy po obydwu stronach udało nam się osiągnąć porozumienie, którego efekty wdrożymy już 1 stycznia 2024.
Dziękuję Pani Prezes za konsekwentne reprezentowanie całego środowiska pracowników oświaty.
#czasnanowysacz

Regulacja płac pracowników administracji w oświacie
Przewiń na górę