Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Przygotowujemy koncepcję łącznika, prowadzącego z ulicy Rokitniańczyków na wyżej położoną część osiedla Wojska Polskiego.

Przygotowujemy koncepcję łącznika, prowadzącego z ulicy Rokitniańczyków na wyżej położoną część osiedla Wojska Polskiego.

Planowany odcinek ma długość około 180 metrów. W przekroju ulicy znajdzie się jezdnia, chodnik oraz miejsca postojowe. Dokładne parametry zostaną ustalone na etapie wykonywania projektu budowlanego i będą zależne od szerokości pozyskanego na ten cel pasa drogowego.

Przygotowujemy koncepcję łącznika, prowadzącego z ulicy Rokitniańczyków na wyżej położoną część osiedla Wojska Polskiego.
Przewiń na górę