Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Pracujemy nad usprawnieniem wydawania decyzji o warunkach zabudowy …

Pracujemy nad usprawnieniem wydawania decyzji o warunkach zabudowy tzw. WZ. To jeden z problemów Nowego Sącza. Jest to problem dla wielu inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Trzeba drastycznie skrócić oczekiwanie na decyzje. Wiem, że czas ma swoją cenę. Potrzebna jest „dobra zmiana”. Tam gdzie ma to sens i jest możliwe zasady winny być regulowane przez PZP. Poprosiłem o intensyfikację prac w tym zakresie – plan daje stabilizację i wiedzę co może dziać się w naszym sąsiedztwie. W Wydziale Architektury i Urbanistyki na terenie miasta Nowego Sącza aktualnie prowadzonych jest 12 różnych procedur planistycznych.
Dotyczą one: sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (6 opracowań – ok. 768 ha powierzchni) oraz zmian istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (6 opracowań – ok. 564 ha powierzchni).
Jednocześnie na chwilę obecną, spośród w/w planów, wyłożone do publicznego wglądu są 3 projekty planów miejscowych:
„Nowy Sącz – 29”, „Nowy Sącz – 58”, „Nowy Sącz – 59”.

Projekty przedmiotowych planów oglądać można w siedzibie wydziału (Rynek 5) lub na stronie internetowej miasta, tj.: https://www.nowysacz.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/20893

Pracujemy nad usprawnieniem wydawania decyzji o warunkach zabudowy …
Przewiń na górę