Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Poprawa jakości powietrza w Nowym Sączu!

Poprawa jakości powietrza w Nowym Sączu!

Razem z częścią kierownictwa UM odbyliśmy wizytę studyjną w firmie COBEX w Nowym Sączu (dawniej SZEW, POLGRAPH, CARBON).

Mając na uwadze dbałość o środowisko i chęć poprawy jakości powietrza, firma podjęła decyzję o budowie nowej instalacji oczyszczania spalin, która wykorzystuje najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie (ang. Best Available
Technology) z wykorzystaniem regeneracyjnego dopalacza termicznego – RTO (ang. Regenerative Thermal Oxidizer).

Inwestycja będzie prowadzona w latach 2019-2020 przy udziale środków własnych oraz przy wsparciu dotacji z programów środowiskowych. Całkowita wartość inwestycji będzie wynosić 24,9 mln zł.
Głównym zadaniem nowej instalacji będzie redukcja emisji Benzo(a)pirenu (BaP) oraz Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA). Planuje się, że RTO zmniejszy wielkość tych emisji nawet o 99% w stosunku do wartości dzisiejszych, które już są zgodne z wymaganiami prawnymi.

Dodatkowo spółka przeznaczy ponad 100 mln zł na nowe inwestycje w Nowym Sączu likwidujące „wąskie gardła” produkcyjne. Brawo COBEX !

Poprawa jakości powietrza w Nowym Sączu!
Przewiń na górę