Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Ponieważ dostaję dużo pytań na temat wiaduktu na ul. Zielonej przekazuję Państwu informację:

Ponieważ dostaję dużo pytań na temat wiaduktu na ul. Zielonej przekazuję Państwu informację:
Jutro wykonawca robót kolejowych rozpoczyna wykonywanie robót drogowych – termin zakończenia robót drogowych i otwarcie dla ruchu kołowego niezmiennie 30.09 2019 r. (według deklaracji).
Światło poziome:
– chodniki obustronne każdy 2,0 m szerokości. Nie trzeba będzie korzystać z przejścia podziemnego, ale ono zostaje. Zabiegam by było odnowione i doświetlone.
– jezdnia szerokość 6,0 m
Światło pionowe:
– pod konstrukcją będzie prześwit znak będzie wskazywał 3,20 m. Po przebudowie linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, PKP deklaruje światło 4,20 m.

Ponieważ dostaję dużo pytań na temat wiaduktu na ul. Zielonej przekazuję Państwu informację:
Przewiń na górę