Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Nawojowskiej

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Nawojowskiej oficjalnie otwarte.
To 20 nowych miejsc dla najbardziej potrzebujących.
Pobyt w Centrum jest dedykowany szczególnie osobom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, schorzeniami narządu wzroku, słuchu, mowy lub chorób układu krążenia, osobom niesamodzielnym wymagającym opieki.
Centrum oferuje wsparcie:
 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok, w przypadku opieki całodobowej,
 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie (8:00 do 16:00), w przypadku dziennej formy wsparcia,
 1 miejsce dostępne w ramach opieki wytchnieniowej.
W planach jest również budowa nowoczesnego DPS-u.
Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Nawojowskiej
Przewiń na górę