Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Ostateczna koncepcja odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu

Wraz z prezesem SARR Jarosławem Suwałą zaprezentowałem ostateczną koncepcję odbudowy nowosądeckiego zamku.
Jest to koncepcja renesansowa – początek XVII wieku.
Pierwszy etap prac przed nami.
Otrzymaliśmy dotację z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
Zostanie stworzona dokumentacja projektowa i przystąpimy do prac związanych z umocnieniem skarpy na wzgórzu zamkowym.
Ożywiamy centrum Nowego Sącza.
Ostateczna koncepcja odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu
Przewiń na górę