Ludomir Handzel

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA

Nie ma żadnych przesłanek prawnych i faktycznych do zwiększenia wysokości opłat za wodę i ścieki, pobieranych od mieszkańców w roku 2019.

Nie ma żadnych przesłanek prawnych i faktycznych do zwiększenia wysokości opłat za wodę i ścieki, pobieranych od mieszkańców w roku 2019.

Nie ma żadnych przesłanek prawnych i faktycznych do zwiększenia wysokości opłat za wodę i ścieki, pobieranych od mieszkańców w roku 2019.
Przewiń na górę