Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – aspekty prawne i społeczne”

Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – aspekty prawne i społeczne” wygłosiłem referat, a także odznaczyłem komendanta KMP Nowy Sącz insp. dra Krzysztofa Dymurę najwyższym odznaczeniem Prezydenta – Denarem Świętej Małgorzaty.

Od początku mojej misji w nowosądeckim ratuszu, postawiłem sobie za cel poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców, bo temu właśnie służą przede wszystkim inwestycje drogowe w Nowym Sączu.

Bezpieczne przejścia dla pieszych, doświetlone ulice i skrzyżowania, nowe ronda i chodniki to uratowane ludzkie istnienia i mniejsza ilość niebezpiecznych zdarzeń drogowych, które niosą ze sobą tragedie.

Dziękuję organizatorom; Panu Komendantowi Miejskiemu Policji, JE Rektorowi Akademii Nauk Stosowanych oraz Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Policji – Regon Nowy Sącz.

#czasnanowysacz

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – aspekty prawne i społeczne”
Przewiń na górę