Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Kamienica – nasza rzeka !

Kamienica – nasza rzeka !
Brzegi Kamienicy zostaną zagospodarowane i przywrócone mieszkańcom!
W dniu wczorajszym spotkałem się z Panią Katarzyną Pierzgą – Dyrektorem Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Spotkanie dotyczyło współpracy m. in. w zakresie prowadzenia działań związanych z zachowaniem funkcji przeciwpowodziowej i umożliwiających wykorzystanie rekreacyjne rzeki. Informuję mieszkańców, iż trwają prace koncepcyjne i planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania od ujścia do rzeki Dunajec do mostu 700-lecia. O efektach współpracy będę Państwa na bieżąco informował.

Kamienica – nasza rzeka !
Przewiń na górę