Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Inwestowanie w infrastrukturę w latach 2024-2029

✅Drogi
✅Chodniki
✅Parkingi
✅Ścieżki rowerowe
Inwestowanie w infrastrukturę w latach 2024-2029
Przewiń na górę