Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Informuję, iż ogłoszony został przetarg nieograniczony …

Informuję, iż ogłoszony został przetarg nieograniczony na: „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy, w tym: Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki” /BZP.271.23.2019/.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępne są na stronie Miasta pod następującymi adresami:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1606208,bzp271232019-o…
https://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzad_mias…/4056

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 31.05.2019r. na godz. 13:30.

Informuję, iż ogłoszony został przetarg nieograniczony …
Przewiń na górę