Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Informacyjnie dla Sądeczan…..

Informacyjnie dla Sądeczan….. Audyt wewnętrzny w poszczególnych jednostkach miejskich trwa. Tym razem kontroli poddana została działalność Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi (DONON), tzw. Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Na podstawie porozumień zawartych między Miastem Nowy Sącz a ościennymi gminami, do placówki dowożone są osoby w stanie nietrzeźwości zarówno z terenu miasta, jak i pobliskich gmin. SOIK otrzymuje na swoją działalność dotację celową z Urzędu Miasta Nowego Sącza.
W 2018 roku na terenie Miasta Nowego Sącza zatrzymano łącznie 1910 nietrzeźwych osób, z czego 1258 mieszkańców miasta. W 2019 roku natomiast, w okresie do 12 kwietnia, do Izby Wytrzeźwień dowieziono 381 osób.
W 2018 roku ogólny koszt funkcjonowania Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi (DONON) wyniósł 1 415 915,03 zł. Jednostkowy koszt pobytu osoby na Izbie Wytrzeźwień wyniósł 560,98 zł.
Miasto Nowy Sącz dokłada do pobytu w DONON kwotę 258,93 zł. Ściągalność należności za pobyt plasuje się na poziomie 20 procent.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wysokość nieściągniętych należności za pobyt w DONON wyniosła 2 631 447,76 zł.

Informacyjnie dla Sądeczan…..
Przewiń na górę