Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Dziękuję nowosądeckim radnym: Dawidowi Dumanie, Leszkowi Gieńcowi, Krystynie Witkowskiej i Tadeuszowi Gajdoszowi.

Dziękuję nowosądeckim radnym: Dawidowi Dumanie, Leszkowi Gieńcowi, Krystynie Witkowskiej i Tadeuszowi Gajdoszowi.

Skutecznie wspólnie doprowadziliśmy do remontu ulicy Reguły. Jako prezydent pracuje dla mieszkańców Nowego Sącza – zarówno dla spółdzielców z „Grodzkiej” jak i z „Siły”.
Zniszczone i popękane kostki betonowe zostaną wymienione na nowe, a pełnowartościowe kostki z rozbiórki wrócą na swoje miejsce.

Korektą objęte zostaną również wystające krawężniki, wpusty uliczne i studnie kanalizacyjne.
Prace wykonane ze środków własnych Miasta Nowy Sącz.

Finał na koniec września. Proszę Mieszkańców o wyrozumiałość.

Dziękuję nowosądeckim radnym: Dawidowi Dumanie, Leszkowi Gieńcowi, Krystynie Witkowskiej i Tadeuszowi Gajdoszowi.
Przewiń na górę