Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Dobre wieści dla Nowosądeczan!

Dobre wieści dla Nowosądeczan!

Otrzymaliśmy informację o pozytywnych decyzjach rządu w sprawie wniosków przygotowanych w tym roku do funduszu dróg – podpisałem i złożyłem wnioski 12 kwietnia br. Dziś dobry dzień nam nastał. Zostały zatwierdzone.

Ruszamy z remontem Al. Sucharskiego – 714 mb, od ronda-nikomu-nie-potrzebnego (ul. Barska) do ul. Nowochruślickiej. 78 cm nowej nawierzchni (wszystkie warstwy) wraz z chodnikami i zatokami autobusowymi. Dziękuję Zarządowi Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za współpracę w tym zakresie.

Drugie zadanie to kompleksowy remont ul. Kunegundy, budowa ronda (nowe rozwiązanie) przy „kocich plantach” oraz pełny remont ul. Grodzkiej do Al. Wolności.

Dziękuję wojewodzie Małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwikowi i Wicewojewodzie Panu Zbigniewowi Starcowi – za wsparcie, przychylność i współpracę.

Wiem, że „rozkopiemy” miasto, co spowoduje utrudnienia w ruchu, ale drodzy Nowosądeczanie – wybaczcie – po latach oczekiwania – czas na poprawę stanu dróg.

Dobre wieści dla Nowosądeczan!
Przewiń na górę