Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Czasowa zmiana organizacji ruchu w okresie od 31.10.2022 r. – 02.11.2022

📣Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w związku z nadchodzącym dniem 1 listopada 2022 r. planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu w okresie od 31.10.2022 r. – 02.11.2022 r. w obrębie nowosądeckich cmentarzy zlokalizowanych w ciągu ulic Św. Heleny, Węgierska, Nawojowska, Rejtana, Husarska i Lwowska.📣
🚧 Wprowadzone zmiany w głównej mierze obejmują:
✅ zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez ograniczenie prędkości pojazdów do 30km/h,
✅ostrzeżenie kierowców o wzmożonym ruchu pieszych poprzez zamontowanie stosownych tablic informacyjnych,
✅zapewnienie poprawy przejezdności oraz płynności ruchu pieszych poprzez zamontowanie znaków drogowych B-36 „zakaz zatrzymywania się”
✅wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. M. Dąbrowskiej od ul. Nawojowskiej do ul. B. Prusa.
✔️Pozostałe oznakowanie bez zmian.
🚗 Prosimy o zastosowanie się do nowego, tymczasowego oznakowania oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Czasowa zmiana organizacji ruchu w okresie od 31.10.2022 r. – 02.11.2022
Przewiń na górę