Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Zmiana organizacji ruchu na 1 listopada

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w związku z nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu w okresie od 31.10.2023r. – 02.11.2023r. roku w obrębie nowosądeckich cmentarzy zlokalizowanych w ciągu ulic:

✅ Św. Heleny,

✅ Węgierskiej,

✅ Nawojowskiej,

✅Rejtana,

✅ Husarskiej,

✅ Lwowskiej.

Wprowadzone zmiany w głównej mierze obejmują:

✅ zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez ograniczenie prędkości pojazdów do 30km/h, – ostrzeżenie kierowców o wzmożonym ruchu pieszych poprzez zamontowanie stosownych tablic informacyjnych, – zapewnienie poprawy przejezdności oraz płynności ruchu pieszych poprzez zamontowanie znaków drogowych B-36 „zakaz zatrzymywania się”

✅ wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. M. Dąbrowskiej od ul. Nawojowskiej do ul. B. Prusa.

Proszę o zastosowanie się do nowego, tymczasowego oznakowania oraz o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Zmiana organizacji ruchu na 1 listopada
Przewiń na górę