Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie…

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do Projektu ,,Małopolska Niania 2.0’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków dla mieszkańców obszaru Małopolski prowadzi bezpośrednio Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Rodzic będzie mógł uzyskać dofinansowanie do kosztów zatrudnienia Niani sprawującej opiekę nad Dzieckiem do lat 3.O dofinansowanie mogą ubiegać się Rodzice zamieszkujący w województwie małopolskim, powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka i opieką nad nim do lat 3 lub wchodzących na rynek pracy, którzy w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczej nad Dzieckiem do lat 3.

Zainteresowani Rodzice szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru wniosków mogą uzyskać :
– w Punkcie informacyjnym Projektu,, Małopolska Niania 2.0’’ w siedzibie ROPS w Krakowie,
ul. Piastowska 32 lub,
– pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub,
– dzwoniąc pod nt. tel. 12 422 06 36 wew.23 ( dyżur telefoniczny od godz. 8:00 do 11:00)

Bieżące informacje oraz dokumenty rekrutacyjne umieszczone są na stronie internetowej : www.rops.krakow.pl- zakładka ,,Małopolska Niania 2.0’.’

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie…
Przewiń na górę