Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Nowosądeczanie razem❗️

ℹ Szanowni Państwo,
Zwróciłem się do Prezesa Zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi z apelem o podjęcie wszelkich działań w celu obniżenia wysokości cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzane ścieki.
Mieszkańcy tego oczekują❗️
Miliony złotych, które każdego roku trafiają do Spółki Sądeckie Wodociągi z kieszeni Nowosądeczan potrzebne są bardziej na inwestycje podnoszące standard życia w naszym Mieście.
Gorąco zachęcam wszystkich Radnych do przyłączenia się do mojego apelu. Wznieśmy się dla dobra wspólnego ponad podziały i okażmy, że potrafimy działać zjednoczeni.
Nowosądeczanie razem❗️

czasnanowysacz

Nowosądeczanie razem❗️
Przewiń na górę