Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

?Zakończyły się prace związane z budową chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Lwowskiej.?


👏To największa inwestycja w poprawę bezpieczeństwa i infrastrukturę na os. Piątkowa.🚧
✅Zakres robót:
-budowa chodnika i ścieżki rowerowej
-budowa kanalizacji deszczowej
-przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci nN
-budowa oświetlenia drogowego

?Zakończyły się prace związane z budową chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Lwowskiej.?
Przewiń na górę