Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

?Komunikat?

?Komunikat?

?Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych w Nowym Sączu.

?Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r., od dnia dzisiejszego, wśród jednostek, których funkcjonowanie ograniczono na obszarze naszego kraju, znalazły się również m. in.:

✅Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

✅Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,

✅Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

ℹ️Na mocy zmian wprowadzonych w/w rozporządzeniem w §1 pkt 3, zadania powyższych jednostek systemu oświaty, winny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

?Komunikat?
Przewiń na górę