Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

?Koncepcja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Nowego Sącza – etap I. ?


?Zapraszam Mieszkańców do wnoszenia uwag do projektu budowlanego dla zadania budowy Obwodnicy Wschodniej Nowego Sącza – etap I tj. od ulicy Pieczkowskiego do ulicy Lwowskiej.
✍️Wypełnioną ankietę można przesyłać tradycyjnie pocztą lub e-mail na adres: sekretariat@mzd.nowysacz.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r.
?Link do ankiety i koncepcji projektowej: https://mzd.nowysacz.pl/?p=3588

czasnanowysacz

?Koncepcja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Nowego Sącza – etap I. ?
Przewiń na górę