Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

?Siedziba Dziennego Domu Seniora przy nowosądeckich plantach zmieniła się nie do poznania.?

🏗 Zakończył się remont elewacji budynku. W zakres prac wchodziła również: naprawa gzymsów, orynnowania, cokołu kamiennego i schodów wejściowych.
🤝 Już nie mogę się doczekać, kiedy znów spotkam się nowosądeckimi Seniorami i będziemy mogli porozmawiać o przeszłości i przyszłości naszego Miasta.

czasnanowysacz

?Siedziba Dziennego Domu Seniora przy nowosądeckich plantach zmieniła się nie do poznania.?
Przewiń na górę