Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

? Kolejne inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.?

🏗 Kolejne inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

🏭🏗 W przyszłym roku rozpocznie się rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Jana Pawła II oraz ul. Zielonej.

👏Cieszę się, że budynki STBS-u zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

✅Zakończyły się również prace związane z budową przyłącza ciepłowniczego do sądeckiego szpitala.

✅Dzięki rozwojowi MPEC udało się obniżyć ceny ciepła średnio o 2%.

👉 Zachęcam przedsiębiorców i osoby indywidualne do podłączenia się do sieci MPEC – zgłoszenia można kierować na adres e-mail: interwencja@mpecns.pl.

? Kolejne inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.?
Przewiń na górę