Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

✍️Podpisanie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – konferencja prasowa.


🤝 Porozumienie dotyczy:
✅ Zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny potoku Łubinka,
✅ Programu przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienica Nawojowska,
✅ Budowy toru kajakowego na rzece Dunajec,
✅ Zagospodarowania brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec oraz innych cieków w Nowym Sączu.
💪 Wracamy nad nowosądeckie Rzeki❗🌊

✍️Podpisanie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – konferencja prasowa.
Przewiń na górę