Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

ℹ W roku 2021 będziemy obchodzić 130. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Bolesława Barbackiego, Nowosądeczanina, wybitnego artysty, malarza i patrioty.

✅Wystąpiłem do Rady Miasta z inicjatywą ogłoszenia roku 2021, Rokiem Bolesława Barbackiego.

👍Moja inicjatywa wpisuje się również w projekt Piotra Droździka, który przygotowuje album dotyczący Bolesława Barbackiego.

#czasnanowysacz

ℹ W roku 2021 będziemy obchodzić 130. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Bolesława Barbackiego, Nowosądeczanina, wybitnego artysty, malarza i patrioty.
Przewiń na górę