Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

ℹ Podsumowanie 2020 r.

ℹ Podsumowanie 2020 r.
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu odnotował w ubiegłym roku 1686 zgonów – to o 231 zgonów więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost o 15,88% w stosunku do 2019 r.
Ostatnie miesiące 2019 roku to lawinowy wzrost zgonów w Nowym Sączu. Najgorszy pod tym względem był Listopad – wzrost o ponad 109% w stosunku do roku 2019.
Główne przyczyny zgonu to zatrzymanie krążenia i oddechu oraz niewydolność krążeniowa lub oddechowa. COVID jako przyczynę bezpośrednią zgonu wskazano u 24 osób.
Cieszy większa liczba urodzeń.
W 2020 roku urodziło się 3761 Nowosądeczan. To wzrost o 2,7% w stosunku do 2019 r
Szczegóły na dzisiejszym 101. Spotkaniu online.
Zapraszam godzina 18:00.

ℹ Podsumowanie 2020 r.
Przewiń na górę