Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

ℹ Podczas briefingu prasowego odniosłem się do dzisiejszej sesji Rady Miasta.

ℹ Podczas briefingu prasowego odniosłem się do dzisiejszej sesji Rady Miasta.
Już w samym zaproszeniu na sesję zawarta jest teza oskarżająca Spółkę NOVA.
Rada Nadzorcza Spółki NOVA wyraziła negatywną opinię do protokołu kontroli WIOŚ ponieważ:
❌do protokołu brak załączników, w związku z czym jest niekompletny,
❌informacje zawarte w protokole są niemerytorycznie,
❌brak wpisu do książki kontroli o zakończeniu kontroli,
❌brak zaleceń do wykonania i terminu ich realizacji,
❌dużo informacji ogólnikowych takich jak „znacznie’, „dużo” itp.
W związku z tym, że brakuje kompletnego protokołu kontroli, Rada Miasta nie ma podstaw do prowadzenia dyskusji.
Działania nowego Zarządu doprowadziły do tego, że Spółka NOVA w 2021 r. prognozuje zysk na poziomie 94 tysięcy złotych.
Po raz pierwszy od 5 lat Spółka ma szansę na wykazanie zysku, a nie straty, pomimo, iż opłata za zagospodarowanie odpadów jest dla Mieszkańców Nowego Sącza jedną z najniższych w kraju.

czasnanowysacz

ℹ Podczas briefingu prasowego odniosłem się do dzisiejszej sesji Rady Miasta.
Przewiń na górę