Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

ℹ️Informacja dla Mieszkańców Nowego Sącza

ℹ️Informacja dla Mieszkańców Nowego SączaW I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu obecnie 4 klasy realizują naukę w trybie zdalnym, wczoraj i dzisiaj dyrekcja otrzymała informację o kolejnych dwóch uczniach zarażonych wirusem Covid-19.Zarażonych jest również 3 pracowników pedagogicznych, a znaczna grupa nauczycieli (30 %) przebywa na zwolnieniach chorobowych. W tej sytuacji coraz trudniejszym staje się zapewnienie ciągłości procesu nauczania we wszystkich klasach, dlatego po konsultacji z dyrekcją szkoły oraz dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podjęliśmy decyzję o zmianie trybu nauczania dla całej szkoły na zdalny, w okresie najbliższych dwóch tygodni, tj. od 12 do 23 października. Zorganizowanie nauki zdalnej w obecnej sytuacji spowoduje, że wszyscy uczniowie będą mieli zapewniony udział w lekcjach, a po dwóch tygodniach szkoła będzie mogła wrócić do pracy w normalnym, stacjonarnym trybie.

ℹ️Informacja dla Mieszkańców Nowego Sącza
Przewiń na górę