Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

ℹ️ Wspieram jak mogę. Tym razem czas na gastronomię.

ℹ️ Wspieram jak mogę. Tym razem czas na gastronomię.
Złożyłem propozycję, by zwolnić nowosądecką gastronomię z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zaproponowane zasady:

 1. Zwalnia się przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Nowego Sącza przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z 1/3 należnej w 2021 r. opłaty, której płatność przypada na dzień 31.05.2021r. – t.j. II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 2. Przyznaje się zwrot 1/3 części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy w terminie do 31.01.2021r. wnieśli jednorazowo opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
 3. Zwrot opłaty, o której mowa w pkt. 2, następuje na wniosek przedsiębiorcy.
  Wniosek powinien zawierać:
  ✅ oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, siedziba),
  ✅ adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
  ✅ kategorię napojów alkoholowych wg zawartości alkoholu,
  ✅ numer rachunku bankowego przedsiębiorcy.
  ⚠️ Termin składania wniosków, upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.
 4. Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Nowego Sącza, przedłuża się termin na wniesienie części opłaty tj. III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r., do dnia 31 grudnia 2021 r.

czasnanowysacz

ℹ️ Wspieram jak mogę. Tym razem czas na gastronomię.
Przewiń na górę