Aktualonośći

„Jerusalema Dance Challenge”

„Jerusalema Dance Challenge” na płycie nowosądeckiego Rynku Dziękuję organizatorom i uczniom nowosądeckich szkół za zaangażowanie i udział w tym projekcie. Mam nadzieję, że tym wydarzeniem

ZOBACZ WIĘCEJ »