BLOG

💳Fotelik.info – partnerem Karty Nowosądeczanina. 💳

ℹ Działalność firmy polega na sprzedaży detalicznej fotelików samochodowych dla dzieci i akcesoriów, a także na usłudze doboru i inspekcji fotelików.👏 Firma prowadzi także różnego rodzaju kampanie dotyczące bezpieczeństwa w samochodzie, jak również szkolenia dla kobiet w ciąży z poprawnego zapinania pasów i bezpiecznego podróżowania.

👷Przywracamy ruch na skrzyżowaniu ulic: Kolejowa/Nawojowska/Łukasińskiego.

✅ Dzięki zakończeniu prac na tym skrzyżowaniu kierowcy mają możliwość przejazdu na wprost z ul. Kolejowej w ul. Łukasińskiego i z powrotem. 🏗👍 Dodatkowo w okresie ferii została wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Traugutta/Nawojowska/29 Listopada.

👷‍♂️Kolejne inwestycje na terenie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

👷‍♂️Kolejne inwestycje na terenie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.🏗 Prace były prowadzone na os. Gołąbkowice.✅ Została wykonana modernizacja ciągów pieszych, rewitalizacja terenów zielonych i prace przygotowawcze do kolejnych inwestycji.🤝Dziękuję za bardzo dobrą współpracę Zarządowi GSM.

KOMUNIKAT

👷‍♂️Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuję, że w dniu dzisiejszym (17 stycznia) po godzinie 12.00 zostanie przywrócony ruch na skrzyżowaniu ulic: Kolejowa/Nawojowska/Łukasińskiego z możliwością przejazdu na wprost z ul. Kolejowej w Łukasińskiego (i w przeciwną stronę). 🏗 W dalszym ciągu zamknięty będzie odcinek ul. Nawojowskiej od skrzyżowania z w/w ulicami do ul. 29 Listopada […]