Miesiąc: Listopad 2021

👷Przed nami remont ul. Westerplatte i skrzyżowania ul. Lwowskiej z ul. Prażmowskiego – umowa podpisana❗

💪Mam nadzieję, że warunki pogodowe pozwolą sprawnie przeprowadzić te inwestycje.🚧🏗 Zakres prac obejmuje:✅ Ul. Westerplatte – remont nawierzchni asfaltowej na odc. od ul. Lwowskiej do Al. Sucharskiego, modernizację chodnika dla pieszych, wymianę oświetlenia ulicznego.✅ Skrzyżowanie ul. Lwowskiej z ul. Prażmowskiego – remont nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu i dojazdach do skrzyżowania, modernizację chodnika dla pieszych, wymianę […]

🏗Trwa remont ul. Starowiejskiej na os. Helena. 🚧

👷‍♂️ Obecnie prowadzone są prace związane z budową kanalizacji deszczowej.💪 Mam nadzieję, że ten etap prac zakończymy przed świętami Bożego Narodzenia i uda się tymczasowo wznowić ruch.✅ Następnie przystąpimy do remontu nawierzchni asfaltowej, modernizacji miejsc postojowych przy cmentarzu i budowy ciągu pieszo-rowerowego.