Dzień: 27 września, 2021

Konkurs TOP Inwestycje Komunalne 2021 – MPEC Nowy Sącz nagrodzony. 🏭

🏆Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wraz z prezesem MPEC Nowy Sącz Pawłem Kupczakiem odebrałemnagrodę za rozwiązania innowacyjne i rozwojowe przedsiębiorstwa.🏗👷 W konkursie zostały ocenione ostatnie inwestycje:✅„Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW”,✅„Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzłagrupowego – etap 1″,✅„Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”,✅ „Budowa przyłącza do Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym […]

✍️Podpisałem porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta Nowego Sącza, PWSZ Nowy Sącz i Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”.

ℹ Konferencja odbędzie się już 21 października i będzie elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027.🤝Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt.✅ Mam nadzieję, że to kolejny krok do rozwoju naszego subregionu.