Dzień: 24 czerwca, 2022

Nagła śmierć Komendanta Straży Miejskiej Ryszarda Wasiluka.

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o nagłej śmierci Komendanta Straży Miejskiej Ryszarda Wasiluka.Ryszard Wasiluk odszedł niemal w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, bowiem jeszcze wczoraj brał udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ratuszu.Będzie nam ogromnie brakowało Jego fachowej wiedzy, spokoju i życiowego doświadczenia.Cześć Jego pamięci!